ВАЖНА НОВИНА

На 09.06.2023г. от 14.00 часа в Националната занаятчийска камара в София ще се проведе изпит за майсторско свидетелство по каменоделство. гр. София, ж.к. Люлин - 10, бл. 137, ет. 1


Повече информация на тел: 0895-740-680.

Може да изтеглите конспекта тук

ЗА НАС


Сдружение на българските каменоделци

Сдружението на българските каменоделци е национално представителна браншова организация на българските каменоделци, създадена на 26 февруари 2004 г. от представители на 52 български каменоделски фирми. Към настоящия момент в нея вече членуват повече от 100 фирми от цялата страна:

София; Бургас; Троян; Сливен; Ловеч; Пловдив; Велико Търново;
Хасково; Асеновград; Сливница; Габрово; Плевен; Русе; Смолян;
Ботевград; Севлиево; Добрич; Царево; Горна Оряховица; Стара Загора; Сандански; Видин; Кюстендил; Елин Пелин; Нови Искър; Мездра;

Сдружението на българските каменоделци е член на Националната занаятчийска камера (НЗК) и на Съюза за стопанска инициатива (ССИ). Чрез членството си в ССИ Сдружението на българските каменоделци получава национално представителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерски съвет и всички органи на тристранния диалог в страната.


УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ


Управителен съвет:

 • Димитър Данаилов Даскалов – Председател на УС на СБК;
 • Кирил Петров Петров – Заместник председател на УС на СБК;
 • Димитър Борисов Антов - Заместник председател на УС на СБК;
 • Илиян Митов Игнатов - член на УС на СБК;
 • Цветан Александров Геков – член на УС на СБК;
 • Рачо Атанасов Костов – член на УС на СБК;
 • Неделчо Димитров Неделчев – член на УС на СБК.


Контролен съвет:

 • Емил Радославов Димитров
 • Иван Димчев Ненков
 • Димитър Николов Желязков


Вътрешен съд:

 • Петко Иванов Парчев
 • Димитър Борисов Антов
 • Кирил Петров Петров
 • Илиян Митов Игнатов
 • Цветан Александров Геков
 • Рачо Атанасов Костов
 • Емил Радославов Димитров
 • Димитър Николов Желязков
 • Иван Димчев Ненков
 • Васил Илиев Монев
 • Андрей Николов Николов
 • Валентин Михайлов Цанев

Цели на СБК съгласно неговия Устав:

Сдружението има за цел, чрез обединение на физически и юридически лица, занимаващи се с каменоделска дейност в България:

Защита

Да защитава независимостта на членовете си и техните професионални права и интереси в обществото.

Решаване на проблеми

Да координира взаимоотношенията на членовете си за поддържане на професионална етика и спазване на принципите на лоялност и равнопоставеност. Да решава спорове между членовете.

Нередности

Да налага принципи на лоялна конкуренция и пазарни отношения между членовете си и трети лица. Да решава възникнали спорове.

Право

Да съдейства за усъвършенстване на законодателството в области, касаещи каменоделската практика.

Контакти

Да търси контакти със сродни организации в страната и чужбина и членство в обединяващи структури, когато това е изгодно за членовете на Сдружението.

Съдействие

Да представлява своите членове пред всички правораздавателни и административни органи за защита на правата им в случаи, конкретизирани от вътрешния правилник.