Членове на сдружението

Вижте нашите членове

Петър Иванов Миланов ЕТ "Илиан Бенков – Бенков И"

Гр. Мездра, ул. "Янко Сакъзов" 6, бл."Химик" 1, ет.7, ап.25

 • 0888 783 766
 • 052@sbkbg.com
Соня Иванова Солачка "Гравиране и фотокерамика" ЕООД

с. Покровник 2708, област Благоевград, община Благоевград, ул. "Хаджи Димитър" 3

 • 0888 83 17 40
 • 027@sbkbg.com
Тодор Николов Василев -

 • 0897 44 86 71
 • 031@sbkbg.com
Ивайло Владимиров Велков ЕТ "Златната ръка – Владимир Велков"

Гр. София, "Връбница", "Бакърена фабрика", ул. "Владимир Зографов" 112

 • 0888 751 893
 • 049@sbkbg.com
Антон Стоянов Тасев ЕТ "Стела97 – Антон Тасев"

Гр. София, "Сердика", ул. "Дупнишка комуна" 6

 • 0888 803 622
 • 050@sbkbg.com
Георги Иванов Танев ЕТ "Георги Танев - Аргонит"

гр. Петрич, 2850, област Благоевград, община Петрич, ул. "Ильо Войвода" 34, вх.А

 • 0898 65 36 17
 • 029@sbkbg.com
Данчо Петров Терзиев ЕТ "Данчо Терзиев - 69"

гр. Варна, 9000, ж.к. Победа, бл.9, вх.1, ет.5, ап.27

 • 0898 54 85 32
 • 033@sbkbg.com
Николай Иванов Зашев ЕТ "Нитекс – Николай Зашев"

Гр. София, "Възраждане", ж.к. "Зона В5", бл.9, вх.Б, ет.17, ап.168

 • 0888 223 975
 • 051@sbkbg.com
Васил Илиев Монев ЕТ "Монев 58 – Васил Монев'

Гр. София, ж.к. "Люлин" 2, бл. 207, вх.Б, ет.1, ап.35

 • 0898464675
 • 058@sbkbg.com
 • http://www.monev-58.com