Уважаеми колеги,Като член на Съюза за стопанска инициатива получихме предложение да бъдем включени в проект European Small Business association (ESBA), финансиран от европейските фондове.

 

Проектът е започнал през 2016 г. с пазарно проучване,а през 2019 г. е стартиран  успешен пилотен проект. Визията на проекта е, че европейска схема за мобилност на малките, микро и средните предприятия ще повиши конкурентоспособността на участниците като подобри сътрудничеството и открие нови бизнес възможности с чуждестранни партньори в областта на подизпълнителите – предприятия в областта на вноса,  износа, дистрибуцията, осведомеността за пазара и съвместни предприятия.

 

По този проект европейските малките и средни предприятия ще имат възможността да изпратят един от своите служители в чужбина в определени предприятия за определен период от време (2 седмици до 6 месеца), за да научат, да обменят най-добри практики и да създадат бизнес възможности. По тази схема, служителят получава заплата от работодателя си по своя договор, а проектът му предоставя средства за пътни разходи и настаняване (фиксирана сума).

 

 Европейската комисия обяви покана за предложения и за обмен на 300 служители, който да се  организира от януари 2020 г. до декември 2021 г.

 

За този проект ESBA има задача да организира 45 обмена и отправи предложени към ССИ да участва с предложение на 5 до 10 обмени (служители).

 

В случай, че проявите интерес, моля ни информирате най-късно утре до края на деня на тел: 0887-87-64-30.