Уважаеми колеги,

 

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания Министърът на труда и социалната политика утвърди Национална програма за заетост на хората с увреждания, която ще се изпълнява от Агенцията за хората с увреждания (АХУ). 

 

На 8 юли 2019 г. Агенцията ще обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. 

 

Отпускат се средства за : 

 

Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 

Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 

Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 

Квалификация и преквалификация, съответно – обучение за професионално и служебно развитие, за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на лице с трайно увреждане на ден. 

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. 

 

Повече информация можете да намерите на сайта на Агенцията за хората с увреждания:

https://ahu.mlsp.government.bg/home/

Също на тел: 0887-87-64-30