ПОКАНА

Уважаеми членове на Сдружението на българските каменоделци, Заповядайте на редовното годишно отчетно събрание на сдружението, което ще се състои на 05 април (петък) от 16.00 часа в гр. Пловдив, хотел Интелкооп, ул. „Константин Нунков” № 13А.

Регистрацията на участниците е в 14.30 часа.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Доклад за дейността на УС на СБК през 2018г.
  2. Финансов отчет за 2018г.
  3. Представяне на новия сайт на СБК
  4. Тържествена вечеря

Нощувките за членовете на СБК, които не са от София, са за сметка на сдружението. Софийската група ще бъде извозена с автобус, който тръгва от гр. София, офиса на Димитър Антов в 13.00 часа и се прибира обратно в София същия ден след тържествената вечеря.

Моля да потвърдите участие си в събранието незабавно след получаване на поканата и да уточните необходимостта от резервация за нощувка в хотел на тел: 0887-87-64-30.