АПЕЛ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Уважаеми колеги каменоделци,
В навечерието на тазгодишното Общо събрание на Сдружението на българските каменоделци призоваваме всички наши членове от страната за съпричастност, подкрепа и готовност за общи действия и протести срещу анархията, която настъпи в софийските гробищни паркове.

От два месеца насам в гробищните паркове в София цари пълен хаос и безпорядък. Положението излиза от всякакъв контрол и към момента няма никаква воля за справяне с това от отговорните лица. Очевидно хаосът обслужва нечии интереси. С целенесочени и тенденциозни действия беше разрушен реда, постигнат в софийските гробища. Атаките срещу този ред доведоха до отмяна на регистрационния режим на фирмите, установен с Наредбата за гробищните паркове в Столична община. Забраната за търговска дейност в гробищата остана, но съвсем тенденциозно никой не осъществява контрол за това. В резултат, гробищата отново заприличаха на разграден двор, напълниха се с престъпните банди, които вилнеят вътре, трошат надгробията, мамят гражданите и ядат нашия хляб. Всеки плячкосва до каквото успее да се добере. Въпреки срещата ни с настоящето ръководство на общинското предприятие при заместник-кмета на София и поетите ангажименти, никакви мерки не се предприеха. Положението е кризистно и излезе извън всякакъв контрол. Ние искаме предприемането на спешни действия за възстановяване реда в софийските гробища и изгонване на престъпните банди от тях. Желанието ни за диалог се изчерпи. Очевидно е, че на този етап той е неефективен, защото поетите ангажименти не се изпълняват. Затова Ви призоваме за помощ, стягане на редиците в сдружението и готовност за протести в София. Нашето търпение се изчерпи! Ние сме длъжни да защитим занаята си и въведените с толкова усилия правила за работа и ред в гробищата. С всички сили и средства ще отстоим правата и законните си интереси. Ние – членовете на Сдружението на българските каменоделци, винаги сме били единни и затова силни. Успявали сме и ще успеем!

Стягайте се братя и сестри каменоделци от всички краища на страната, ще имаме нужда от вашата помощ и подкрепа в София!От Управителния съвет на СБК