ДЕКЛАРАЦИЯ от СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАМЕНОДЕЛЦИ, СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА, НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА И СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 053-04-9 ОТ 04/03/2020

Уважаеми г-жи и г-да народни представители, Всички ние горепосочените представители и защитници на малкия и средния бизнес в България заявяваме категоричната си подкрепа за внесената промяна в Закона за устройство на територията, касаеща работата на наши представители на територията на гробищните паркове в цялата страна. Смятаме за изключително полезна идеята за регламентиране на тази дейност.

Произхождащите от този закон наредби за работа в гробищните паркове ще позволят:

  1. В гробищните паркове да работят квалифицирани, изрядни и порядъчни професионалисти.
  2. Режимът на работа в гробищните паркове ще елиминира възможността за измами и рекет в гробищните паркове.
  3. Ще се ограничи значително дейността на скитащите лица от сивия сектор.
  4. Гражданите, посещаващи гробищните паркове, ще бъдат защитени от изнудване. Те са предимно възрастни хора и обществото е в дълг към тях.

Г-жи и г-да народни представители, Надяваме се, че няма да съзрете в нашата декларация каквито и да било политически интереси и лобизъм.

Нашите очаквания са за по-добри условия за работа на нашите колеги и за спокойствието на гражданите, които обслужваме. Надяваме се да бъдем точно разбрани.Сдружение на българските каменоделци
Съюз за стопанска инициатива
Национална занаятчийска камара
Сдружение „Юристи срещу корупцията”

Изтеглете оригиналната декларация