Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че поради епидемията от коронавирус годишното общо събрание на Сдружението на българските каменоделци ще се проведе след успокояване на обстановката в страната и отмяна на извънредните мерки.

От Управителния съвет на СБК